page

Корпоративна култура

МИСИЯ

По-добри ензими По-добър живот

ВИЗИЯ

Да станете глобален водещ експерт на

Био-ензимна научноизследователска и развойна дейност и производство

СТОЙНОСТ

Клиентът на първо място

Поддържайте честен и чист ум

Непрекъснато усъвършенстване

Награда чрез принос

СТРАТЕГИЯ

Създайте елитен отбор

Придържайте се към пазарно ориентирани

Непрекъснато усъвършенстване и иновации

Създайте печеливша платформа


partner_1
partner_2
partner_3
partner_4
partner_5
partner_prev
partner_next
Горещи продукти - Карта на сайта - AMP Mobile